Mądre Książki
HappyApi
1.6 Varies with device
Mądre Książki to niekomercyjny serwis poświęcony literaturze popularnonaukowej. Zarówno tej w klasycznej papierowej formie, jak i w postaci e-booków.

Księgarnie i biblioteki pełne są kolorowych książek popularnonaukowych o chwytliwych tytułach oraz entuzjastycznych recenzjach umieszczonych na obwolutach przez specjalistów od marketingu. Niestety część z tych publikacji zawiera błędy edytorskie, merytoryczne lub promuje pseudonaukowe teorie i nierzetelne badania. W gąszczu tysięcy dostępnych książek coraz trudniej znaleźć te, które są naprawdę wartościowe!

Z tego powodu powstały Mądre Książki – niekomercyjny serwis założony przez pasjonatów popularyzacji nauki. Wierzymy, że opracowywane przez nas recenzje pomogą rozpoznać pozycje popularnonaukowe, które warte są przeczytania.

Nasza aplikacja pozwoli Ci być zawsze na bieżąco ze światem Mądrych Książek. Dzięki niej bez trudu wyszukasz interesujące Cię recenzję, otrzymasz informacje ze świata nauki, nie przegapisz ciekawych wydarzeń. W oparciu o Twoje zainteresowania sama zaproponuje książki, które mogą Ci się spodobać. Dodatkowo pozwoli na szybkie zlokalizowanie najbliższych bibliotek i księgarni.

Dzięki naszej aplikacji książki popularnonaukowe będą naprawdę w zasięgu ręki!

Wise Books is a non-commercial website dedicated to popular science literature. Both the classic paper form and in the form of e-books.
 
Bookstores and libraries are full of colorful books with catchy titles popular and enthusiastic Review Guidelines placed on obwolutach by marketing professionals. Unfortunately, some of these publications contain errors editorial, technical or promotes pseudoscientific theories and unreliable test. In the jungle of thousands of available books increasingly difficult to find the ones that are really valuable!
 
For this reason, the resulting Wise Books - non-commercial service founded by enthusiasts popularization of science. We believe that developed by us reviews will help identify popular items that are worth reading.
 
Our application will allow you to be always up to date with the world of the Wise Book. Thanks to it easily can search for your review, you will receive information from the world of science, do not miss the exciting events. Based on your interests alone propose a book that may appeal to you. In addition, allow you to quickly locate the nearest library and bookstore.
 
With our application will be really popular science books at your fingertips!

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less