Ελληνικό Σύνταγμα
Havi Studio
2.0 Varies with device
Το Ελληνικό Σύνταγμα, Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐον 2008 της Η' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων. Περιέχει όλα τα άρθρα του Ελληνικού Συντάγματος.
- Φιλτράρισμα μέσω του search.
- Μετάβαση σε συγκεκριμένο άρθρο.
- Πατώντας παρατεταμένα ένα άρθρο μπορείτε να το διαμοιραστήτε σε οποιαδήποτε εφαρμογή επιθυμείτε.

The Greek Constitution, as revised by the resolution of 27 Maion 2008 The Revisionary Hellenic Parliament. It contains all the articles of the Greek Constitution.
- Filtering through the search.
- Go to this article.
- Pressing and holding an article you can diamoirastite in any application you wish.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less