Bộ luật Lao động Việt Nam
HOANG-TIN mobile
1.01 Varies with device
Ứng dụng này là cẩm nang cầm tay cho tất cả những người lao động, người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Với cách phân bổ gọn nhẹ, bạn dễ dàng đến được thông tin cần tìm.

Hy vọng, ứng dụng mang đến cho bạn một cuộc sống lao động đầy đủ, tự tin hơn.


Chức năng chính:
- Cập nhật dữ liệu trực tuyến. Vì vậy, các dữ liệu hiển thị sẽ luôn là mới nhất.
- Cho phép chạy online và offline
- Đánh dấu những nội dung mới được cập nhật

This application is portable handbook for all employees, the employers in Vietnam.

With the distribution of compact, easy to find the information needed.

Hopefully, the app gives you a full working life, more confident.


Features:
- Updating data online. Thus, the data displayed will always be the latest.
- Allow running online and offline
- Highlight the new content updates

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less