חמישה חומשי תורה
Hebrew Apps
2.0 Varies with device
חומש שלם עם ניקוד וטעמים. האפליקציה היחידה הכוללת חמישה את חמשת חומשי תורה עם ניקוד וטעמי המקרא!
האפליקציה מותאמת גם עבור לימוד קריאת התורה (תיקון קוראים), ומאפשרת הסתרה והצגה של הניקוד והטעמים בקלות.

באפליקציה תמצאו:
● חומש שלם עם ניקוד וטעמים מלאים (כולל סימון פרקים, פסוקים, עליות, פרשה פתוחה/סגורה וכו').
● מצב "תיקון קוראים" המציג את הפרשות ללא ניקוד וטעמים.
● הפטרות, בסוף כל פרשה.
● סימניות.
● שמירה אוטומטית של 'המיקום האחרון שלי'.
● הצגת פרשת השבוע הנוכחית.
● אפשרות שליטה בגודל הכתב ובסוג הגופן.
● אפשרות מצב רגיל (טקסט שחור על גבי רקע לבן) ומצב לילה (טקסט לבן על גבי רקע שחור).

** אם הטקסטים מוצגים במכשירך משמאל לימין יש להכנס להגדרת "יישור טקסט" בתפריט ולהפעילה.


תגיות:
חומש | תורה | פרשה | chumash | torah | חומש עם טעמים | תנ"ך | תנך | יכין ובועז | תיקון קוראים | חמישה חומשי תורה | תנך | bible

Chumash complete with scoring and flavors. The only app which includes five of the five books of Moses with a score and cantillation!
The app is also optimized for the study of Torah reading (Amendment call) and allows hide and show the score and flavors easily.

App you will find:
● Chumash complete with full scoring and flavors (including marking chapters, verses, increases, spread open / closed etc.).
● Mode "Patch call" showing the discharge without scoring and flavors.
● Haftarah, at the end of each episode.
● Bookmarks.
● Automatically save 'my last position.
● View the current week affair.
● possibility of controlling the size of lettering and font type.
● Normal mode option (black text on a white background) and night mode (white text on a black background).

** If the texts are displayed on your device from left to right will have to use the definition of "text-align" menu and activate it.


TAGS:
 Fiver | Torah | spread | chumash | torah | Chumash with flavors | bible | bible | Boaz and Jachin | Patch Readers | Pentateuch | bible | bible

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less