Γεώργιος Καραϊσκάκης
Heron Apps
1.0 0.9mb
Η βιογραφία του Γεωργίου Καραϊσκάκη εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1834. Ο συγγραφέας, Δημήτρης Αινιάν, συμμετείχε στις δύο τελευταίες εκστρατείες του Στρατηγού και υπηρέτησε υπό τις διαταγές του ως έμπιστος γραμματέας και συμμαχητής. Η παρούσα έκδοση (1903) – συμπληρωμένη από τον Ι. Βλαχογιάννη – είναι η δεύτερη.

The biography of George Karaiskakis was first published in 1834. The author, Dimitris Ainian participated in the last two campaigns of General and served under him as a trusted secretary and comrade in arms. This edition (1903) - completed by I. Vlachogianni - is the second.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less