nhật ngử-Học tiếng nhật minano
Ho Phuong
1.0.1 35.0mb
NOTE: Ứng dụng này không còn được cập nhật nửa và chỉ có 25 bài(vì mất keystore). Quí vị và các bạn vui lòng sử dụng app này để thay thế https://www.google.com/url?q=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nhatngu.minano. Xin cảm ơn
Nhật Ngử-Học Tiếng Nhật minano cho mọi người.
bạn thích nhật ngử và dự định học tiếng nhật? bạn muốn có mốt công cụ hửu ích để việc học tiếng nhật được dể dàng hơn.
Học tiếng nhật với trọn bộ 50 bài của giáo trìng mina no nihongo có thể trợ giúp bạn trong suốt quá trình học tập. với nhửng tính năng nổi trội. hoc tiếng nhật sẻ là mốt người bạn không thể thiếu cho bạn.

với Nhật ngử - Học tiếng nhật bạn có thể:
+ dể dàng kiểm tra từ vựng của mổi bài
+ tiếp cận với tất cả cấu trúc ngử pháp có trong bài học.
+ nghe đẻ có các phát âm chính xác nhất. đây là bước đầu tiên để có thể giao tiếp với người nhật bản.
+ tham khảo nhiều ví dụ cơ bạn nhất để dể dàng ứng dụng vào thực tế một cách nhanh nhất
+ chia sẻ kiến thức với bạn bè qua facebook
phap,tu,vung,nghe,mau,cau,kanji,tieng,noi,nhat,ngu,hoc,tieng,viet,jplt,japanese

phap,tu,vung,nghe,mau,cau,viet,ngoai,kanji,tieng,noi,doc,phat,am,learn,japanese,app

NOTE: This app is no longer being updated half and only 25 post (since lost keystore). You and please use this app instead https://www.google.com/url?q=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nhatngu. Minano. Thank you
Japanese Language-Learning Japanese Minano for everyone.
you love and plan to study Japanese in Japanese? Want a useful tool for learning Japanese is easier.
Learn Japanese with 50 posts of professor Modular Tring mina no nihongo can assist you throughout the learning process. With outstanding features. learning Japanese would be an indispensable partner for you.

with Japanese - Learn Japanese you can:
+ Easily check the words of each article
+ Access to all the grammatical structures in the unit.
+ Lay there listening to the most accurate pronunciation. this is the first step to be able to communicate with Japanese people.
+ Refer many such agencies to ease you into practical applications as quickly as possible
+ Share knowledge with friends via facebook
phap, religious, swing, listen, quickly, scowling, kanji, to English, said, picking, stupid, hoc, to English, viet, jplt, japanese

phap, religious, swing, listen, quickly, scowling, viet, foreign, kanji, to English, speaking, reading, phat, am, learn, japanese, app

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.5 and up

...more ...less