Tağutu Red
Hak Yayınları
2.0 Varies with device
Uygulamamızı Beğenip Paylaşmayı Unutmayınız!!!

MUTLAKA OKUYUNUZ !!!

İbadetlerin sadece Allah (c.c)’ya yapılması ve tagutların her çeşidiyle reddedilmesi bütün nebi ve rasullerin en büyük gayesidir. Bu konu üzerinde sürekli olarak durmalarının sebebi işte budur. Hiçbir şey onları bu gayelerinden alıkoyamadı. Bu meselede hiç bir kimseye zerre kadar taviz vermediler, onlarla uzlaşma yoluna gitmediler, orta yola yanaşmadılar ve onları sürekli olarak şu iki konuda uyardılar:

Birincisi; ibadetlerin tamamıyla sadece Allah (c.c)’ya yapılması, ki bu iman ve İslam’ın ta kendisidir.

İkincisi; herhangi bir ibadetin taguta yapılması, ki bu küfür ve şirktir, İslam dinini terkederek tagutun dinine girmektir.

İşte ortada birleşmeyen, birbirine zıt iki yol! İşte kılıçları kınlarından çekmenin, seriyyeler hazırlamanın, ordular göndermenin, savaş ve barışın, dostluk ve düşmanlığın, en değerli ve en pahalı şeyleri feda etmenin ve uğruna canlar vermenin gayesi!

Bu mesele netleşmeden tevhid akidesi, İslam ve iman inancı da netleşemez. Bu meselenin açık ve net bir şekilde öncelikle çözümlenmesi gerekir. Acaba ibadete layık olan, ibadetlerin sadece kendisine yapılmasını hakeden kimdir? Tagutlar mı yoksa kahhar olan ve herşeyi en ince ayrıntısına kadar bilen Allah (c.c) mı? Evet, işte bu mesele net bir şekilde çözümlenmelidir.

İşte bu kitab, günümüzdeki başlıca tagutları, taguta imanın ve tagutu reddin nasıl olduğunu, tagutu reddedenlerin ve reddetmeyenlerin akibetini bununla beraber din, ibadet, ilah kavamlarını delilleriyle ortaya koyuyor.

Ey Allah’ın kulu! Tagutun her çeşidinden kendini sakındırabilmen ve böylece Allah (c.c)’ya gereği gibi kul olabilmen için bu kitabı mutlaka oku!

Application Sharing our admiration Do not forget !!!

BE SURE TO READ !!!

Worship only God (C. C.) or the rejection of all kinds of tyrants done and is the biggest goal of all the prophet and Rasul. That is the reason for their stand on this issue permanently. Nothing could keep them from that goal. They never compromise on this issue as anyone particles, they go to compromise with them, they were not willing to compromise and warned them constantly following two issues:

First; Fully worship only God (C. C.) may be performed, which is itself the Islamic faith and the TA.

Latter; The tyrants made to any worship, which is blasphemy and polytheism is to enter the tyrants abandoned the religion of Islam.

Here in the middle of the merger, two opposite way! Here is the drawing of the sword scabbard, preparing seriyy they do not send the army, war and peace, friendship and enmity, the most valuable and most expensive things sacrificed purpose of giving life, and for the sake of factors!

This issue clarified before the monotheistic creed is not clarified in Islamic faith and belief. This issue must be resolved in a clear way first. I wonder which is worthy of worship, just who is deserving of worship done to him? whether the Conqueror and tyrants and God knows everything down to the smallest detail (C. C.) Do? Well, this issue must be resolved in a clear way.

This book, the current principal tyrants of the faith in tyrants and tyrants is how rejection, and rejection of those tyrants who refused however the fate of religion, worship, the evidence reveals the deity poplar.

O servant of Allah! From all kinds of tyrants, and thus able to forbid God himself (C. C.) or as servants should be financing for this book is a must read!

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less