Mü'minin Sıfatları
Hak Yayınları
1.0 Varies with device
Uygulamamızı Beğenip Paylaşmayı Unutmayınız
Mü'minin Sıfatları
Abdulhak El-Heytemi

Allah-u Teâlâ'ya hamd olsun! O’na şükreder, O’ndan yardım diler, O’nun bağışlamasını isteriz. Nefislerimizin şerrinden, kötü amellerimizden O’na sığınırız. Allah-u Teâlâ kime hidayet ederse onu saptıracak, kimi de saptırırsa ona hidayet edecek yoktur. Şehadet ederim ki; Allah-u Teâlâ‘dan başka ibadete layık ilah yoktur. O tektir, O’nun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki; Muhammed aleyhisselâm O’nun kulu ve rasulüdür.

"Ey iman edenler! Allah’tan korkulması gerektiği gibi korkun ve sizler ancak müslümanlar olarak ölün!"(Ali İmran: 102)

"Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının! Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allahtan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten sakının! Şüphesiz Allah sizin üzerinize gözetleyicidir." (Nisa: 1)

"Ey iman edenler! Allah’tan sakının ve sözün en doğrusunu söyleyin ki Allah, amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve rasulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur." (Ahzab: 70-71)

En doğru söz; Allah-u Teâlâ'nın kitabı ve en hayırlı yolu gösteren Rasulünün sünnetidir. En şerli şey; bidat olan şeydir. Her bidat dalalettir. Her dalalet ateştedir.

Bu kitabta Kur’an, sünnet ve selefi’s salihinin sözlerinde geçen mü’minin bazı sıfatlarını zikredeceğiz.

Bu sıfatları zikretmemizdeki gaye; cenneti hakeden mü’minin vasfını anlatmaktır. Ta ki herkes bunu kendine örnek edinsin ve böylece Allah-u Teâlâ'nın rızasını ve cennetini kazanabilsin.

Bu sıfatları müslümalara, o sıfatlara sımsıkı sarılsınlar ve bunları ihmal etmesinler, böylece selefi’s salihinin yolunda yürüyerek Allah-u Teâlâ'nın rızasını elde etsinler ve hem dünyada hem de ahirette kazanalardan olsunlar diye sunuyoruz.

Allah-u Teâlâ’dan bu amelimizi O’nun rızasına uygun olan halis bir amel ve müslümanlara faydalı kılmasını temenni ederiz.

Do not forget our admiration Application Sharing
Attributes of the believer
Abdul Al-Haytami

Allaah praise Allah-u get! One grateful, OR seek help from, we ask His forgiveness. Stunning from our evil, our evil deeds, we take refuge in him. Allah the Almighty to deflect it if guided whom there is no salvation if it will also deflect some. I bear witness that; There is no deity worthy of worship other than Allah, the Almighty. He is one, He has no partner. I bear witness that again; Alaihi Muhammad is His servant and Rasul.

"O ye who believe! Fear Allah as they should be feared, and you are but dead as Muslims!" (Ali Imran: 102)

"O people! He created you from a single soul and from it has created his wife, and beware of your Lord spread them too many men and women from both of them! Allah you in the hope from each other using the name and beware of kinship rights to the breach! Allah is the watcher over you." (An-Nisa: 1)

"O ye who believe! Fear Allah and say the right thing to mention God, you've improved your deeds and forgive you your sins. Who would have come to a great liberation obeys Allah and Rasul." (Al-Ahzab: 70-71)

The most accurate word; Allah the Almighty is the book and the Sunnah of the Messenger of showing the most beneficial way. The most evil thing; things that are usurpers. Each subsequent innovations are misguidance. Every heresy is fire.

This kitabt Quran, Sunnah and the words of his predecessor's righteous will cite some of the attributes of the believers.

These adjectives zikretme our goal; heaven to tell them the character of a believer deserves. Until that everyone can learn and examples of self so it can earn the consent of Allah the Almighty and Paradise.

These adjectives by Muslims ups, freezing, that they cling to title them and they do not forget, so that they have achieved his predecessor's righteous consent of the way on foot Allah the Almighty and they're both in the world of wins in the Hereafter he offer.

Allah-u a pure act according to His approval of this process of our Almighty and we hope to make them useful to the Muslims.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less