Một mình ở Châu Âu
happzapps
1.0 4.9mb
Bất hạnh là một tài sản

Những người đàn bà, họ không một mình ngẫu nhiên tới Paris, Venice, Rome, Florence…

Họ có thể là sinh viên mới ra trường, muốn đến Paris để viết văn; có thể là người đã đi qua một cuộc hôn nhân, giờ đến đó để nhìn lại; có thể là người bấy lâu vẫn mòn mỏi chờ đợi mối tình lớn của đời mình và mong nó xảy ra ở châu Âu… Hoặc họ có thể đến châu Âu một mình để du lịch như một người không quá khứ, không ràng buộc; và để hỏi những câu hỏi bước ngoặt về tình yêu và hôn nhân…

Cuốn sách này, hơn cả một cuốn du ký về những ngày du ngoạn qua các thánh địa mơ ước ở châu Âu, còn là một hành trình nội tâm xuyên suốt, dai dẳng, và không phải không đau đớn.

Có thể thấy điều đó, dẫu chẳng ở châu Âu một mình.

Unhappiness is an asset

The women, they are not alone randomized to Paris, Venice, Rome, Florence ...

They may be the new graduate school, wants to Paris to write text; may be people who go through a marriage, now there to look back; may be people still languish so long awaited big love of my life and expect it to happen in Europe ... Or they can come to Europe to travel alone as a man not past, not binding; and to ask questions about love turning and marriage ...

This book, more than a travelogue book about the day trips through the holy sites in the European dream, there is an inner journey throughout, persistent, and not without pain.

We can see that, although not in Europe alone.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less