Dế Mèn Phiêu Lưu Ký
iApp Inc
1.0 Varies with device
Đọc truyện Dế Mèn phiêu lưu kí trên điện thoại Android

-----------------------

Dế Mèn phiêu lưu kí là tác phẩm văn xuôi đặc sắc và nổi tiếng nhất của Tô Hoài viết về loài vật, dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Ban đầu truyện có tên là "Con dế mèn" (chính là ba chương đầu của truyện) do nhà xuất bản Tân Dân, Hà Nội phát hành năm 1941. Sau đó, được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, Tô Hoài viết thêm truyện "Dế Mèn phiêu lưu kí" (là bảy chương cuối của chuyện". Năm 1955, ông mới gộp hai chuyện vào với nhau để thành truyện "Dế mèn phiêu lưu kí" như ngày nay. Truyện đã được đưa vào chương trình học lớp 6 học kì 2 môn Ngữ Văn của Việt Nam.

"Dế Mèn phiêu lưu kí" có thể tạm dịch là "ghi chép về cuộc đời trôi dạt của Dế Mèn" ("phiêu lưu" có nghĩa là "trôi dạt", không phải là "mạo hiểm" theo cách dùng từ của người Việt Nam).

Read adventure stories likeable characters on Android phones

-----------------------

Adventure likeable characters is distinctive prose work of the most famous and Hoai write about animals, for children ages. Original story called "The crickets" (the first three chapters of the story is) by the publisher Tan Dan, Hanoi released in 1941. Then, with the enthusiastic support of the people, To Hoai write more stories 'characters endearing adventure "(the last chapter of the story of seven". in 1955, he was lumped together two stories to the stories' characters endearing adventure "as it is today. the story was included in the agenda 6th grade second semester of Vietnam Literature.

"Likeable character adventure" can be roughly translated as "chronicles the life of crickets drift" ( "Adventure" means "drift", not "adventure" in the wording of the Vietnam).

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less