Gotland Art Week
imCode
1.0 Varies with device
16 – 23 augusti är det urpremiär för Gotlands nya konst- och kulturvecka, med över hundrafemtio evenemang och kreativa upplevelser runt hela ön.

Njut av allt från måleri, skulptur, foto och film till streetart, design, konserter och art-safaris. Med hjälp av appen kommer du med enkelhet hitta fram till alla dina favoriter. Här finns allt du behöver veta om veckans evenemang, medverkande artister och konstnärer, inklusive vägbeskrivningar, öppettider och annat matnyttigt.

Ha en riktigt trevlig vecka!

————————

Om GAW
Gotland Art Week är en ideell förening vars syfte är att genomföra och marknadsföra eventet Gotland Art Week – en årligen återkommande konst och kulturvecka på Gotland. Ändamålet med veckan är att locka till sig och visa regionala, nationella såväl som internationella konst och kulturyttringar.

Föreningen vill genom eventet stärka Gotlands ställning som kulturell mötesplats i Östersjöregionen. Gotland Art Week arrangeras för första gången vecka 34, 16–23 augusti 2015. Visionen är att skapa en kulturell smältdegel. Ett evenemang som växer år för år, med fokus på konstnärlig bredd, höjd och variation.

Veckan ska ge utrymme för allt från måleri, skulptur, foto och film till teater, musik, design, arkitektur och graffiti. Från Sundre till Norsholmen. Den ideella föreningen Gotland Art Week ramar in, samordnar, kvalitetssäkrar och marknadsför evenemanget. Innehållet fylls av medverkande artister, föreningar, konstnärer, musiker, krögare, teatersällskap, gallerier och andra kreativa själar på och utanför ön.

————————

Tack till:
Gotland Art Week tackar samarbetspartners, bidragsgivare och sponsorer.
Utan var hjälp veckan aldrig kunnat genomföras.

• REGION GOTLAND.

• DBW - Sällskapet De Badande Vännerna.

• HELGE AX:SON JOHNSSONS STIFTELSE.

• LÄNSSTYRELSEN GOTLAND.


• DESTINATION GOTLAND.

• GOTLAND MEDIA.

• IVISBY.


• ICA MAXI.

• HOTEL SCANDIC VISBY.

• BILD och REKLAM FASTIGHETER AB.

• GEAB.

• GOTLANDSHEM.

• BEST WESTERN STRAND HOTEL VISBY.

• SVERIGES RADIO.

• GOTLANDSLFYG.

• ALFASTIFTELSEN.

• CEMENTA.


• BILD och REKLAM.

• IMCODE.

• PA-KOMPANIET.

• GOTLANDSMUSIKEN.

• DONNERS HOTELL.

• GOTLANDS MUSEUM.

• FENOMENALEN.

• PERSSONS BUSS.

• HORISONT.

August 16 to 23, the world premiere of Gotland's new Arts and Culture Week, with over one hundred and fifty events and creative experiences all around the island.

Enjoy everything from painting, sculpture, photography and film to streetart, design, concerts and nature safaris. With the help of the app, you will find the simplicity to all your favorites. Here is everything you need to know about the week's events, participating artists and artists, including directions, opening times and other useful information.

Have a really nice week!

--------

If the GAW
Gotland Art Week is a non-profit organization whose purpose is to implement and market the event Gotland Art Week - an annual arts and culture week on Gotland. The purpose of the week is to attract and show regional, national and international art and cultural expressions.

The association wants the event to strengthen Gotland's status as a cultural meeting place in the Baltic region. Gotland Art Week is organized for the first time week 34, 16 to 23 August 2015. The vision is to create a cultural melting pot. An event that grows year by year, focusing on artistic width, height and variation.

The week will provide space for everything from painting, sculpture, photography and film to theater, music, design, architecture and graffiti. From Sundre to Norsholmen. The non-profit association Gotland Art Week frames, coordinate, quality assure and promote the event. The contents are filled by the participating artists, associations, artists, musicians, restaurateur, theater companies, galleries and other creative souls on and off the island.

--------

Thanks to:
Gotland Art Week, thank partners, contributors and sponsors.
But was using the week never been implemented.

• Region Gotland.

• DBW - Society bathers Friends.

• Helge Ax: son Johnson Foundation.

• COUNTY BOARD Gotland.


• Destination Gotland.

• GOTLAND MEDIA.

• iVisby.


• ICA Maxi.

• the Hotel Scandic Visby.

• IMAGE and ADVERTISING AB.

• GEAB.

• GOTLANDSHEM.

• Best Western Strand Hotel Visby.

• Swedish Radio.

• GOTLANDSLFYG.

• ALFA Foundation.

• CEMENTA.


• IMAGE and ADVERTISING.

• imCode.

• PA Company.

• Gotlandsmusiken.

• Donners Hotell.

• The Gotland Museum.

• Fenomenalen.

• Persson BUS.

• HORIZON.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less