Burçlar - Günlük Burç Yorumu
imovasyon
1.0 Varies with device
Astronomlar burcumuzu tam doğum anımızda Güneşin Zodyak'a göre hangi pozisyonda yani hangi burçta olduğuna bakarak hesaplarlar. Bunlar sırasıyla şöyledir "Koç Burcu", "Boğa Burcu", "İkizler Burcu", "Yengeç Burcu", "Aslan Burcu", "Başak Burcu", "Terazi Burcu", "Akrep Burcu", "Yay Burcu", "Oğlak Burcu", "Kova Burcu", "Balık Burcu". Astronomların bulduğu ve astroloji biliminin bir sonucu olan burçları bizler kolaylıkla kendimiz hesaplayabiliriz. Bunun sebebi astrolojik takvimde güneşin her yıl aynı zamanda Zodyak’ın hemen hemen aynı burcunda yer almasından kaynaklanmaktadır.

Burçlar aslında takım yıldızlarıdır. Astroloji adı verilen bilim gezegen ve bu bahsi geçen yıldızların insanların üzerindeki etkisini yorumlayan bir bilim dalıdır. İnsanoğlunun yazılı tarihinin başından beri var olan astroloji bilimlerin en eskilerindendir. Astroloji insanlık tarihi kadar eskidir. Tarihçilerin araştırmalarına göre farklı uygarlıklar birbirlerinden bağımsız olarak astroloji ile ilgilenmişlerdir. Aşağı yukarı bütün büyük uygarlıklar astroloji ile ilgilendiklerini açıklayan kanıtlar bırakmışlardır. Babil, Mısır, Hint, Çin, Maya, Yunan, Roma ve Arap uygarlıkları bunlar arasındadır. İlk astrologların kimler olduklarını bilmiyoruz, fakat bulduklarını ilk kaydeden Kaldeliler'dir. M.Ö. 3000 yılında Kaldeliler (şimdiki Irak) astrolojinin bilinen en özgün şekillerinden birini ortaya çıkarmışlardır. Bazı uzmanlar astrolojiye ait ilk kayıtların M.Ö. 5800 yılına kadar gittiğini belirtiyorlar. Maya uygarlığı, Hindistan ve Çin M.Ö. 2000 yılında astroloji bilimini kullanıyorlardı. Pitagoras ve Plato'nun yazılarında M.Ö. 500 yıllarında eski Yunanlılarda astrolojinin varlığından bahsedilmektedir. Kuzey Afrika'daki ve Doğu Akdeniz'deki Araplar da M.S. 8. yüzyılda astrolojiyi kullanıyorlardı. M.S. (805-85) yılları arasında yaşamış olan Albumasur ya da diğer adıyla Abu Maaschar'ın yazmış olduğu "Introductorium in Astronomiam" adlı eserle astroloji orta çağda yeniden önem kazanmıştır.

Astronomers calculate the moment of our birth horoscope our full by seeing what was in that position, according to the zodiac horoscope in which the sun. Here they are, "Aries", "Taurus", "Gemini", "Cancer", "Leo", "Virgo", "Libra", "Scorpio" and "Sagittarius", "Capricorn Zodiac, "" Aquarius "," Pisces ". as a result of signs and astrology science that we can easily find that astronomers can calculate ourselves. The reason is that every year the sun in the astrological calendar is due to take place at the same time almost the same zodiac.

Bushes are actually constellations. Astrology planet called science is a discipline review and referred to the impact on the people of the star. Since the beginning of written history of mankind has the science of astrology is the oldest. Astrology is as old as human history. According to the research of historians of different civilizations they have dealt with independently of each other astrology. up and down all great civilizations have left evidence explaining their interest in astrology. Babylonian, Egyptian, Indian, Chinese, Mayan, Greek, Roman and Arab civilizations are among them. First astrologers do not know who they are, but they found the first record Chaldea. B.C. Chaldeans in 3000 (now Iraq) have revealed one of the most original form of astrology known. Some experts first records of astrology BC They said he went up to the year 5800. Mayan civilization, India and China BC They used astrology science in 2000. Pythagoras and Plato's writings in BC In 500 years of existence it is mentioned in ancient Greek astrology. Arabs in North Africa and the eastern Mediterranean in the M.S. They used astrology in the 8th century. A.D. (805-85), who lived between the years Albumas or Maaschar which was written by Abu-called "Introductori I'm in Astronomia" astrology called the artifact has regained importance in the Middle Ages.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less