İNSAN VE SIRLARI
BRAINTECH
1.1 Varies with device
AHMED HULÛSİ'nin çok değerli "İNSAN VE SIRLARI" eserinin android uygulamasıdır.

Din ansiklopedisi mahiyetinde olan bu Kitapta, Dinin temel gerçeklerini, İNSAN kavramının içerdiği sırları ve ALLÂH ismi ile işaret edilenin var ettiği Sistem ve Düzenin işleyişine dair bilgileri bulacaksın!..
Düşünen beyinlere!.. Hazmı ile!..

Bilgi:
Cehennem nedir ve nerededir? Abdest temizlik içinse niçin yüzünüze toprak sürüyorsunuz? Zikir beyni nasıl geliştiriyor? Beynin gerçek işlevi nedir? RUH nedir, yapısı, özellikleri nelerdir? Beyinler nasıl programlanıyor? Kader nasıl ve nereye yazıldı? Allâh'a ermek nedir ve nasıl olur? Dinin temelindeki bilimsel gerçekler nelerdir? Dinle emrolunan bir kısım fiillerin ardındaki gerçekler nelerdir? Din niçin gelmiştir? Ölüm ötesine niçin inanmak zorundayız? İnsan denilen varlık nedir, nasıl oluşmuştur, hangi tesirlerin hükmü altındadır, neleri meydana getirebilme özelliklerine sahiptir? İnsan nereden geldi? Neden geldi? Nasıl geldi? Nereye gidiyor? İnsan denilen varlığın sahip olduğu eşsiz hazine BEYİN! Beyne verilmiş hayalimizden bile geçirmediğimiz sayısız özellikler!

Esasen bu kitap iki ana bakış açısını izah etmektedir:

A) ZÂHİR yönüyle, dinin dayandığı gerçekler.

B) BÂTIN yönüyle dinin insana idrak ettirmek istediği, HAKİKATİ.

Şunu kesinlikle bilelim ki...

Din bugün çoğunluğun sandığı gibi yüzeysel emirler - yasaklar bütünü değildir!

Dinde öyle "SIRLAR" vardır ki, bunlara muttali olan bir kişinin bütün hayatı değerlendiriş şekli mutlaka değişir! Ve bunlar ancak yüksek tefekkür gücüne sahip olarak yaratılmış beyinlere has ilimlerdir!

Öyle ise, bizler de artık beyinlerimizi çalıştırıp, 5 duyuyla kayıtlı mahluklar olarak yaşama seviyesinden; Allâhu Teâlâ'nın kendisine "HALİFE" olarak meydana getirdiği, "en şerefli" olma mertebesine ulaşalım!

Unutmayalım ki, dünyaya bir daha geri dönüş söz konusu değildir... Şu anda neler elde edebilirsek, ebedi bir yaşam boyunca onlarla yetinmek zorunda kalacağız.

Dinin temelindeki bilimsel gerçek ve gerekçeleri izah eden konusunda tek kitap.

Cehennem nedir ve nerededir?..

Abdest temizlik içinse niçin yüzünüze toprak sürüyorsunuz?.. (Teyemmüm)

Zikir beyni nasıl geliştiriyor?..

Beynin gerçek işlevi nedir?..

RUH nedir? Yapısı, özellikleri...İlk defa bu kitapta açıklanmakta...

Beyinler nasıl programlanıyor?..

Kader nasıl ve nerede yazıldı?.. Kader konusunun âyet ve hadislere göre içyüzü..

Allâh'a ermek nedir ve nasıl olur?..

ÖZ'ün olan Kozmik bilince nasıl kavuşulur?..

Ahmed Hulusi very valuable "HUMAN AND SECRETS" of the work is android application.

Encyclopedia of Religion in the nature of this book, the fundamental truths of religion, which includes the concept of HUMAN secrets and is indicated by the name of Allah that He has created and the Order of the workings of the system, you will find information! ..
Thinking brains! .. Digestion with! ..

Information:
What and where is hell? As for cleaning your face, why are you taking ablution earth? Dhikr how the brain is developing? What is the real function of the brain? What is the SPIRIT structure, what are the features? How the brain are scheduled? How and where to take destiny? What is coming to Allah and how? What are the scientific facts on the basis of religion? Listen commanded what are the facts behind a portion of the verbs? Why has religion? Why we have to believe beyond death? What is being called man, how was obtained, which is under the jurisdiction of action, has the ability to bring about what? People come from? Why did it come? How did it come? Where is he going? Human owned entity called BRAIN unique treasures! We have not even been to the brain numerous features our dream!

Essentially this book is to explain the two main perspectives:

A) Zahir aspect of religion is based on facts.

B) BAT wished to comprehend the human aspect of religion, truth.

Let us know that we certainly ...

Superficial religious orders such as the ark of the majority today - are not banned totality!

In religion it is "SECRETS" There are, their whole life of a person who muttali assesment changes shape to do! And they have the power but high contemplation as knowledge specific to the brain are created!

If so, we no longer exercise our brains, be registered with the critters living as a level 5; Allah the Almighty himself "Caliph" has caused the "most honorable" in order that we call!

Let's not forget, it comes back again to the world is not what you can get ... Currently, we have to settle with them for an eternal life will remain.

On the basis of religion, the only book about the scientific facts and explaining the reasons.

What and where is hell? ..

As for cleaning your face, why are you taking ablution earth? .. (Teyemmüm)

Dhikr how the brain is developing? ..

What is the real function of the brain? ..

What is SPIRIT? Structure, properties are described in this book for the first time ... ...

How the brain are scheduled? ..

How and where to take destiny? .. Fate verses and hadiths according to the insight of the subject ..

What is coming to Allah and how? ..

How the Cosmic consciousness is the essence of Converged? ..

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less