Äppelappen
Nordiska museet
1.0.1 Varies with device
Vet du vad det är för ett äppelträd som står i din trädgård? Vilken sort ligger i fruktskålen? Hur har förlovningsäpplet fått sitt namn? Äppelappen underlättar för alla som vill veta mer om våra svenska äppelsorter.

• Sortbestäm ditt äpple
• Läs mer om drygt 300 äppelsorter
• Upptäck äpplets historia
• Lär dig mer om äppelodling

Med Äppelappen vill Nordiska museet inspirera till ett ökat användande och därmed bevarande av vår levande historia.

Ladda hem appen och börja botanisera bland över 300 svenska äppelsorter och briljera som äppelexpert ute i landets trädgårdar.

Do you know what it is for an apple tree that stands in your garden? What type is the fruit bowl? How has engagement apple got its name? Äppelappen easier for anyone who wants to know more about our Swedish apple varieties.

• Variety Determine your apple
• Learn more about the more than 300 varieties of apple
• Discover applets history
• Learn about the apple orchard

With Äppelappen want Nordic Museum inspire increased use and thus the preservation of our living history.

Download the app and start to browse through over 300 Swedish apple varieties and flaunt as apple expert out there in country gardens.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less