İslam Dininin Aslı
Hak Yayınları
1.0 Varies with device
Uygulamamızı Beğenip Paylaşmayı Unutmayınız !!!

İslam Dininin Aslı

* * *

İslam dini “la ilahe illallah” Tevhid kelimesi üzerine bina edilmiş, İslam dininin diğer hükümleri, emirleri, nizamı hep bu kelimenin ihtiva ettiği manalardan kaynaklanmış, böylece İslam’da mevcut olan ibadetler, hükümler mü’minlerin kalbindeki tevhidi sabitleştirmiş ve kuvvetlendirmiştir.

Bütün nebi ve rasuller de tarih boyunca insanları bu tevhid kelimesine ve onun gerektirdiği her tür ilim, amel, inanç ve davranışa davet etmişlerdir. Fakat son rasul Muhammed (a.s)’in insanlara getirmiş olduğu İslam dini ve şeriatinden başka sahih bir din ve şeriat kalmamıştır. Zira Allah (c.c) bu dini asıllarıyla korumuştur. Tahrifçilerin eli bu dine uzanamamıştır. İnsanların hayatlarına hakim olan küfürler ve cahiliye adetleri onu tamamen örtememiştir. Onun için tevhidin hakikatleri bu dinin en önemli ve en açık özellikleri olarak kalmıştır.

Tevhidin hakikatleri ve gerektirdikleri, İslam ümmetinin ilk nesli tarafından ilimde, amelde, inançta ve davranışta en mükemmel şekliyle yerine getirilmiş, işte bu nedenle de Allah (c.c)’ın rahmeti onları gölgelemiş, huzurla dolmuşlar ve Allah (c.c) onları, sayı ve kuvvetleri ne kadar fazla da olsa düşmanlarına karşı muzaffer, aziz ve hakim kılmıştır.

Zamanımızda ise durum tamamıyla değişmiştir. Zira kendilerini İslam’a nisbet eden kimseler, sayıları fazla olmasına rağmen tevhidin manasını idrak etmekten, rükünlerini ve şartlarını yerine getirmekten gafil olmuş, aralarında tevhidin hükümleri kaybolmuş ve tevhid ile tevhidin zıddı olan şirkin sınırlarını karıştırmaları sebebiyle artık onlara göre tevhidi sağlamak için; tevhid kelimesinin sadece sözle söylenilmesi, yaşantıda uygulamaksızın bu kelimeye sadece kalple inanılması, Rasulullah (s.a.s)’a sadece sözde bağlanılması, dinin baba ve dedelerden miras kalması ya da nüfus kağıdında yazılı olması yeterli olmuştur.

Bundan dolayı İslam davetçilerinin yapması gereken ilk şey insanları tevhide çağırmak, onları tevhide göre terbiye etmek ve şirkin her türünü yok etmek için çalışmaktır.
İşte bütün bu gayeleri hedefleyerek bu kitap kaleme alındı. Bu kitap; İslam’ın aslını yani tevhidi, risaleti ve onların rükünlerini, şartlarını, onları bozan halleri Kur’an ve sünnetten delillerle ve alimlerin açıklamalarıyla soru – cevap şeklinde açıklamaktadır. Ta ki insanlar, özellikle kendilerini İslam’a nisbet edenler, Allah (c.c)’ın sahih dininin neresinde olduklarını bilsinler. Böylece vakit geçmeden, fırsatı kaçırmadan gerçek İslam’a dönsünler ki Allah’ın azabından kurtulsunlar ve Allah’ın cennetine nail olsunlar. Çünkü Allah (c.c)’ın cenneti ancak tevhidi gerçek manada sağlayan, sadece Allah’a ihlasla ibadet eden ve her türlü şirkten beri olan, uzak duran kişiler içindir.

Application Sharing our admiration Do not forget !!!

Islam Asli

* * *

Islam "la ilaha illa" was built on Tawhid word, the other provisions of Islam, orders, regulations have always been caused by the sense that it contains the word, so worship existing in Islam, the provisions tawhid in the hearts of the believers fix that and strengthened.

Rasul also prophet and all throughout history and all sorts of people the word tawhid requires knowledge that his deeds were invited beliefs and behaviors. But last Rasul Muhammad (Corporation) has been brought to the people in the other authentic Islam and the Shari'ah is no longer a religion and Sharia. Because God (C. C.) maintained that the main religion. hands of the falsifiers did not extend to this religion. swearing prevailing ignorance ads to people's lives and could not cover it all. You unification remained for him the truths of this religion as the most important and most obvious characteristics.

Monotheism truths and they require, in science by the first generation of Muslim Ummah, in deeds, have been met with the most perfect shape in an attitude of faith, which is why Allah (swt) mercy has been overshadowed them, peacefully expired and Allah (SWT) them, the number and strength of what the more the victorious against the enemy, though, and the judge has made a saint.

At the present time the situation has changed completely. Because they are a person who is relatively Islam, numbers, although more than to grasp the meaning you Tawhid, was remiss to fulfill the pillars and conditions, monotheism provisions lost between them and monotheism opposite due to the mixing of the circus's border with monotheism to provide longer tawhid by them; only contract is said to be the word of tawhid, exerting only be believed to heart these words in life, the Prophet (s.a.s) a just supposed to connect to, the inherited religious fathers and grandfathers or to be written in the birth certificate was sufficient.

Therefore, the first thing people should do to call the Islamic Tawhid summoner is to edify them by the Tawhid and work to eliminate all forms of shirk.
Here were these books written by targeting all of these purposes. This book; The original Islam that tawhid, prophethood and pillars of their circumstances, the question of where the Koran and spoil them with a description of the evidence and scholars from circumcision - he explains answer. Until, that people, especially those who themselves relatively Islam, Allah (C. C.) 's they know where they are in the authentic religion. Thus, before time, you miss the opportunity to get away from the real Islam, Allah's punishment and return to God's heaven no matter nail. Allah (C. C.) 's paradise but tawhid providing a real sense, only those who worship Allah and sincere with all kinds since the circus is for people who stood aloof.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less