การใช้เทนส์ Tense
Kob
2.0.0 Varies with device
การใช้เทนส์ English Tense สรุปเทนส์

สรุปการใช้งาน และตัวอย่างประโยค
เหมาะสำหรับทบทวน และท่องจำไว้ใช้งาน ใช้สอบ ใช้เขียน

Tens of using English Tense conclusion Mountains.

The applications And sample sentences
For review Memorize it and use the application.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less