מגילת איכה - גלילה אוטומטית
אלי ברק
1.2 Varies with device
יישום מגילת איכה חינמי ומשולל פרסומות לתשעה באב.

תמליל המגילה מנוקד וכולל את טעמי המקרא.
(במכשיר שלא תומך בטעמים, יש לעבור בישום למצב ניקוד.)
הדגשה של הפסוק הנקרא בקול.
גלילה אוטומטית ללא צורך בגלילה ידנית.
שליטה בגודל הגופן ובכיוון המסך.

"כל המתאבל על ירושלים - זוכה ורואה בשמחתה."

Application Lamentations free and devoid of advertising Tisha B'Av.

Spotted scroll text and includes the cantillation.
(Device that supports flavors, have to pass implementing scoring mode.)
Emphasis of verse called aloud.
Auto scroll without scrolling manually.
Control font size and direction of the screen.

"Whoever mourns for Jerusalem - wins and see her joy."

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less