Slovník - anglický a německý
Jiří Tichý
1.1.0 Varies with device
Dvojjazyčný český slovník pro Android. Obsahuje 87000 česko-anglických překladů a 68500 česko-německých překladů. Vyhledávání funguje bez potřeby připojení k internetu a slova není nutno zadávat s diakritikou.
Po výběru jazyka (klepnutím na vlaječku na první obrazovce) si slovník volbu pamatuje a pro urychlení práce při dalším startu aplikace již rovnou přejde na obrazovku pro zadání výrazu k vyhledání. Pro změnu jazyka stiskněte tlačítko ZPĚT na obrazovce pro zadání výrazu.

Německo-český slovník obsahuje podstatná jména i s uvedením svého rodu (obsahuje členy der, die, das). Anglicko-český poskytuje také přepis americké výslovnosti a obsahuje i frázová slovesa.

V obou jazycích je možné přehrání výslovnosti daného slova, k této funkci je však potřeba internetové připojení.

Slovník začne prohledávat databázi ihned po zadání prvního písmena a protože hledání probíhá v obou směrech, není nutné přepínání směru překladu. Pod polem pro zadání hledaného slova je zobrazován seznam výrazů začínající na zadaná písmena. Seznam je interaktivní a usnadňuje zobrazení překladu již při vložení prvních několika písmen slova, což značně urychluje práci se slovníkem.

Hlavní rysy:
- česko-anglický slovník
- česko-německý slovnik
- offline vyhledávání
- přepis americké výslovnosti
- vyhledání bez diakritiky

Backlink: http://androidforum.cz/dvojjazy-ny-offline-slovnik-aj-j-nj-j-zdarma-t49577.html
Tags: slovnik, anglicko-cesky, nemecko-cesky, nemecky, anglicky

Bilingual Czech dictionary for Android. Contains 87000 Czech-English translations 68500 and Czech-German translations. Search works without the need to connect to the Internet and the word is not necessary to enter accented.
After selecting your language (click on the flag on the first screen), you select the dictionary to remember and to speed up the work next time the application is already goes straight to the screen for entering the search term. To change the language, press the BACK button on the screen to enter the expression.

German-Czech dictionary contains nouns is putting his family (includes members of der, die, das). English-Czech transcript also provides American pronunciations and includes phrasal verbs.

In both languages, it is possible to play the pronunciation of the word, this function is not needed internet connection.

Dictionary will search the database immediately after entering the first letters of a search because it takes place in both directions, it is not necessary to switch the direction of translation. Under field for entering a search word is shown a list of terms that start with the letters entered. The list is interactive and facilitates the display of translation has been inserted in the first few letters of a word, which greatly speeds up the work with the dictionary.

Main features:
- Czech-English dictionary
- Czech-German dictionary
- Offline search
- Transcript American pronunciation
- Find the original

Backlink: http://androidforum.cz/dvojjazy-ny-offline-slovnik-aj-j-nj-j-zdarma-t49577.html
Tags: dictionary, English-Czech, German-Czech, German, English

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less