บทสวดมนต์
Watcharpong Rungchomkum
1.0 7.9mb

แอพพลิเคชั่น "บทสวดมนต์" จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคคลทั่วไป
ได้มีโอกาสเข้าถึงการสวดมนต์ ในวาระโอกาศต่างๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

โดยผู้จัดทำได้รวบรวมบทสวดมนต์ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้สะดวกในการค้นหา
และง่ายต่อการใช้งาน

แอพพลิเคชั่น "บทสวดมนต์" จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้โหลดได้ฟรี

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less