สวดมนต์
thongchai kunakom
1.0.0 Varies with device
รวบรวม บทสวดมนต์ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน บทสวดมนต์ต่างๆ อาทิเช่น บทบูชาพระรัตนตรัย พระไตรสรณคมน์
คำนมัสการพระ พระไตรสรณคมน์ ถวายพรพระ คำอาราธนา ศีล5 คำสมาทานศีล 5 คำอาราธนาธรรม
บทสวดมนต์ก่อนนอน ผู้ใช้งานสามารถเลือกบทสวดมนต์ที่ใช้บ่อยเก็บไว้ในระบบ
"บทสวดมนต์ก่อนนอน" และสามารถจัดลำดับบทสวดได้ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด

A prayer that is required on a daily basis. Prayer such as a worship the Triple Gems. The guides
Guides dedicated to the worship of the Blessed Sacrament five words invite the five precepts Smatan the request for the sermon.
Prayer before bedtime Users can select frequently used prayer stored in the system.
"Prayer Before Sleep" and can be ordered prayers. In order to be suitable for most applications.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less