Djurskyddat
Kampanjbolaget AB
1.0.21 Varies with device
Djurskyddat är en app som ges ut av organisationen Djurskyddet Sverige. Appen är ett hjälpmedel för dig som vill göra medvetna och djurvänliga val när du handlar livsmedel som kommer från djur. Ett övergripande betyg gör det lätt att jämföra olika restaurangers och varumärkens djurskyddskrav. Om du klickar på företaget visas delbetyg på djurslagsnivå och ett särskilt betyg för hur kontrollen sker. Betygen bygger på företagens egna uppgifter.

Appen uppdateras regelbundet och vi tar gärna emot tips på varumärken och restauranger som du skulle vilja ha med i appen.

I appen hittar du också information om olika märkningar och vad det innebär att välja kött, mjölk och ägg som är producerat i Sverige jämfört med samma produkter från andra länder.

Appen ges ut av Djurskyddet Sverige som med sina nästan 13 000 medlemmar är en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en ideell organisation som vill att alla djur ska ges möjlighet att utföra sina naturliga beteenden och att djurens livskvalitet ska förbättras. Vår vision är förenlig med att människor håller och använder djur för olika syften, men att djur lider på grund av människan är inte försvarbart. Läs mer på www.djurskyddet.se.

Protected Animals is an app that is published by the organization Animal welfare Sweden. The app is a tool for people who want to make conscious and animal friendly choices when buying food that comes from animals. An overall rating makes it easy to compare different brands of restaurants and animal welfare requirements. If you click it appears delbetyg the species level and a separate score for the verification takes place. The ratings are based on their own data.

The app is updated regularly and we are happy to receive tips on brands and restaurants that you would like to include in your app.

In the app you will also find information on various labels and what it means choosing meat, milk and eggs are produced in Sweden compared to the same products from other countries.

The app is published by the Animal Protection Sweden, with its nearly 13,000 members is one of the largest animal protection organizations. We are a nonprofit organization that would like all animals should be allowed to perform their natural behaviors and animal life will be improved. Our vision is consistent with that people keep and use animals for different purposes, but that the animals suffer because of man is not justified. Learn more at www.djurskyddet.se.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less