โคลงกวีโบราณ
Thanakorn Papan
1.0 4.5mb

2 บทประพันธ์

2.1 พระราชนิพนธ์
2.2 พระเทวี
2.3 พระราชนิพนธ์
2.4 พระเทวี
2.5 ศรีปราชญ์
2.6 พระเทวี
2.7 ศรีปราชญ์ต่อพระนิพนธ์
2.8 บโทนต่อพระนิพนธ์
2.9 พระนิพนธ์
2.10 นายชาลี
2.11 นางข้างใน
2.12 ศรีปราชญ์
2.13 ศรีปราชญ์ทูลเป็นโคลง
2.14 นายประตูถามเป็นโคลงศรีปราชญ์ตอบเป็นโคลง
2.15 เจ้าเชียงใหม่ถามเป็นโคลงศรีปราชญ์ตอบเป็นโคลง
2.16 ศรีปราชญ์ ๕ บทลงไว้
2.17 พระเยาวราช
2.18 พระศรีภูริปรีชา
2.19 ศรีธนญชัย ๓ บท
2.20 พระมหาราช
2.21 โบราณแต่งไว้ ๑๐ บท
2.22 เจ้าฟ้าอภัย ๒๕ บท
2.23 พระนาคท่าทรายแต่นี้ไป ๒๒ บท
2.24 ทวาทศมาศฉบับใหญ่ ๘ บท
2.25 พระนาค
2.26 กรนารายณ์โบราณแต่ง
2.27 กรนารายณ์พญาตรังแต่ง
2.28 นารายณ์กางกรโบราณแต่ง
2.29 พญาตรังแต่งนารายณ์กางกรไว้ ๖ บทลงไป
2.30 กระทู้ยี่สิบโบราณแต่งไว้
2.31 โคลงกระทู้พระราชนิพนธ์
2.32 พระเจ้าล้านช้างตอบพระราชนิพนธ์
2.33 โคลงกระทู้ศรีปราชญ์
2.34 พญาตรังแต่งโคลงกระทู้ ๑๗ บทลงไว้
2.35 กาพย์เห่เรือ
2.36 ชื่อว่ากระทู้เสือซ่อนเล็บ
2.37 กระทู้ต่อ ๒ บท

นายประตูถามเป็นโคลงศรีปราชญ์ตอบเป็นโคลง
๏ แหวนนี้ท่านได้แต่ ใดมา
เจ้าพิภพโลกา ท่านให้
๏ ทําซึ่งสิ่งใดนา วานบอก
เราถวายกาพย์โคลงไท้ ท่านให้รางวัล ฯ

อ่านต่อ...

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less