Miesięcznik ManagerPlus
Kinetise
1.0.24 Varies with device
Manager + to magazyn, który ma relaksować i być lekturą w pracy. W czym jesteśmy lepsi od innych? Tym, że nie napiszemy jak, ale dlaczego warto coś zmienić bądź zrobić. Jesteśmy przyjaciółmi, którzy tworzą projekt z pasji. Piszemy o technologii, nowych mediach, marketingu, relacjach damsko-męskich czy o sporcie.

Magazyn Manager + został stworzony z pasji. Nie założyliśmy tego z pięćdziesięcioma tysiącami na koncie, a zrobiliśmy to wszystko łącząc nasze umiejętności i zainteresowania, by pokazać światu i samym sobie, że sukces można osiągać na każdej płaszczyźnie, tylko potrzebne są do tego ambicje i determinacja w dążeniu do celu. My swój cel codziennie pielęgnujemy by mógł on z każdym kolejnym miesiącem być tylko lepszy.

Manager + is a magazine that is to relax and be reading at work. What we are better than others? That it does not describe how, but why change something or do. We are friends, who make up a project with passion. We write about technology, new media, marketing, male-female relationships and sports.

Warehouse Manager + was created with passion. Do not have assumed that with fifty thousand on the account, and we did it all by combining our skills and interests, to show the world and themselves, that success can be achieved at every level, but need to ambition and determination to end. We nurture your goal every day that he can with each month just be better.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less