พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
Thanakorn Papan
1.0 18.0mb

พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๗ ตอนที่ ๗๘ ก หน้าที่ ๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อ่านต่อ...

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less