กฤษณาสอนน้อง
Thanakorn Papan
1.1 2.0mb

กฤษณาสอนน้อง
ข้อมูลเบื้องต้น
พระนิพนธ์: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

บทประพันธ์

สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙
๏ ขอถวายภิวาทนศาสดาดิลกธรรม์
ทั่วสงฆ์อันทรงสรรพ์ คุณา
นบพรหมินทร์วชรินทรวิษณุศิวา
รวิศศิดารา จำรัส
ฉ้อกามาคัคนาคิรินทร์สินธุพนัส
ภูมิพฤกษ์กำพูฉัตร ธำรง
ทวยเทพทิพยพิมาน ณ สถานสถิตทุกองค์
อีกแมนสมมุติทรง ธเรศ
เชิญปกป้องภยผองพิบัติอุปัทวเหตุ
นานาประเภทพยาธิ อย่าพาน
แต่ตูผู้จะนิพนธุ์ยุบลบทบรรหาร
แห่งราชโยงการ ดำรัส
ให้รังสฤษฎ์กฤษณาสุภาษิตสวัสดิ์
เลบงฉันท์รำพันอรรถ ภิปราย
แปลกแปลงแสดงพจนเพรงเชลงลักษณะบรรยาย
ชาวชนบทธิบาย ประดาษ
ไป่สมเสนอ บ่ เสมอสมานมุขประกาศ
อโยธยาคณาปราชญ์ ทั้งมวล
รังสรรค์สารพอจักขานจักคู่พจนควร
เสนอสนองสำนวนเนือง กวี
หวังโอวาทอนุศาสน์นุสนธิ์สกลสตรี
แสวงสวามิภักดี ฤ วาย ฯะ

อ่านต่อ...
*ยังไม่ได้เพิ่มเสียงประกอบ

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less