Czytania Liturgiczne z Biblii
Ameba Poland
v1.1.4 Varies with device
"Czytania Liturgiczne z Biblii" pobiera z internetu czytania z mszy z danego dnia.
Program jest przydatny dla osób które nie mogą być w dzień powszedni na mszy a chcą być na bieżąco z czytaniami z Biblii.
"Czytania Liturgiczne z Biblii" informuje też kiedy jest święto w danym dniu i jakie to święto.

Czytania są pokolorowane w sposób ułatwiający czytanie
Możliwa jest zmiana rozmiaru tekstu przyciskami + oraz -

"The liturgical readings from the Bible" takes the internet reading of the Mass of the day.
The program is useful for people who may not be on a weekday at Mass and want to keep up with the readings from the Bible.
"The liturgical readings of the Bible" tells it when it is the feast of the day, and what a feast.

Readings are colored in a way that facilitates reading
You can change the text size buttons + and -

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less