คำฉันท์กล่อมพระยาช้าง
Thanakorn Papan
1.0 4.3mb

คำฉันท์กล่อมพระยาช้าง
ข้อมูลเบื้องต้น

ผู้แต่ง: ไม่ปรากฏนาม
บทประพันธ์
๏ หนึ่งขอบังคมพรหมินทร์ ทรงหงส์เหิรบิน
ระเห็จยังห้องเวหา
๏ จัตุรภุชครุฑอาสน์อาภา ทรงสังข์คทา
จรีระริบเรืองระหง
๏ พระศุลีเลอหลังโคทรง เดโชธำรง
ระมาดมหิทธิพาหน
๏ จัตุรารักษ์เทพนฤมล เชิญเฉลิมมงคล
คเชนทรด้วยปรีดา
๏ นบท้าวเทวกรรม์วันทา พิฆเนศวร์โกญจนา
หนึ่งขันทกุมารชาญไชย

อ่านต่อ...

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less