قرآن به زبان فارسی
mor.ninja
2510 Varies with device
زبان فارسی از قدیمی‌ترین زبان‌هایی است که قرآن به آن ترجمه شد. نخستین ترجمه را ترجمه آیاتی از قرآن در نامه پیامبر اسلام به خسرو پرویز می‌دانند و قدیمی‌ترین مترجم را سلمان فارسی.

گفته‌اند که سلمان فارسی «بسم الله الرحمن الرحیم» را به «به نام یزدان بخشاینده» ترجمه کرده[۱] و به اعتقاد برخی، او برای نخستین بار سوره حمد را به فارسی ترجمه کرد. از مهمترین مترجمان قرآن به زبان فارسی، شیخ عباس مصباح زاده و الهی قمشه‌ای بوده‌اند.

از جمله ترجمه‌های سبک نوین قرآن که محتوای آن با دید تفسیری است. ترجمه قرآن محمد صادقی تهرانی است. وی نام آنرا ترجمان وحی گذارده و بر خلاف روش دیگران «بسم الله الرحمن الرحیم»[۲] را «به نام خدای رحمتگر بر آفریدگان، رحمتگر بر ویژگان» ترجمه کرده است.

ترجمه قرآن به زبان فارسی
الهی قمشه‌ای Mahdi Elahi Ghomshei
انصاریان Hussain Ansarian
آیتی AbdolMohammad Ayati
بهرام پور Abolfazl Bahrampour
خرمدل Mostafa Khorramdel
خرمشاهی Baha'oddin Khorramshahi
صادقی تهرانی Mohammad Sadeqi Tehrani
فولادوند Mohammad Mahdi Fooladvand
مجتبوی Sayyed Jalaloddin Mojtabavi
معزی Mohammad Kazem Moezzi
مکارم شیرازی Naser Makarem Shirazi

Persian language is the oldest language in which the Koran was translated. The first translator to translate verses from the Koran to the Prophet Muhammad in a Khosrow Parviz know and oldest Salman Farsi interpreter.

Salman Farsi said that "the name of God" as "forgiving god called" translation [1] According to some, he first chapter of praise was translated into Persian. The most important translators of the Qur'an in Persian, Sheikh Abbas Habib and Qmshhay were divine.

Including translations of the Quran, which content to see a new style of interpretation. Mohammad Sadeghi Tehrani is translation. He made the revelation as an interpreter and, unlike other methods, "the name of God." [2] "In the name of God the Merciful, the creatures, the Merciful, the feature" translated.

Translation in Persian
Qmshhay Divine Mahdi Elahi Ghomshei
Shakir Hussain Ansarian
Palmer AbdolMohammad Ayati
B. Poor Abolfazl Bahrampour
Khrmdl Mostafa Khorramdel
Sale Baha'oddin Khorramshahi
Sadeghi Tehrani, Mohammad Sadeqi Tehrani
Sher Mohammad Mahdi Fooladvand
Sher Ali Sayyed Jalaloddin Mojtabavi
Sale Mohammad Kazem Moezzi
Makarem Shirazi, Naser Makarem Shirazi

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less