Hrvatski Biblija
Lco
2.0 5.8mb
Biblija je trenutno podijeljen u dvije glavne skupine: knjiga Staroga i Novoga zavjeta.
Stari zavjet prikazuje povijest svijeta od njegovog nastanka do događaja nakon povratka Židova iz babilonskog izgnanstva u četvrtom stoljeću prije Krista
Novi zavjet prikazuje priču o Isusu Kristu i propovijedanje njegova učenja tijekom njegova života i nakon njegove smrti i uskrsnuća, u prvom stoljeću poslije Krista (vidi: Kristova života)
Biblija nije bio podijeljen u poglavlja godine 1227 AD, kada ih je kardinal Langton Sthepen stvorio, a imali stihovi biti tako podijeljen 1551. godine Robert Stephanus2.

The Bible is divided into two main groups: books of the Old and New Testaments.
The Old Testament shows the history of the world from its creation to an event after the return of the Jews from Babylonian captivity in the fourth century BC
The New Testament tells the story of Jesus Christ and preaching his teachings during his life and after his death and resurrection, in the first century AD (see: the life of Christ)
The Bible was divided into chapters by 1227 AD, when the Cardinal Langton Sthepen created, and had verses to be so divided in 1551. Robert Stephanus2.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less