Česká Bible
Lco
2.0 5.9mb
Bible čeština je v současné době rozdělen do dvou hlavních skupin: knih Starého a Nového zákona.
Starý zákon představuje dějiny světa od jeho vzniku na události po návratu Židů z babylonského exilu ve čtvrtém století před naším letopočtem
Nový zákon vypráví příběh Ježíše Krista a kázání jeho učení během jeho života a po jeho smrti a vzkříšení, v prvním století našeho letopočtu (viz: Život Krista)
Bible nebyla rozdělena do kapitol podle 1227 našeho letopočtu, kdy kardinál Langton Sthepen je vytvořil, a neměla verše být rozdělen tak, v roce 1551 Robert Stephanus2.

Czech Bible is currently divided into two main groups: the books of the Old and New Testaments.
The Old Testament is the history of the world since its inception events after the return of the Jews from Babylonian exile in the fourth century BC
The New Testament tells the story of Jesus Christ and preaching his doctrine during his life and after his death and resurrection, in the first century AD (see: The Life of Christ)
The Bible was not divided into chapters by 1227 AD, when the Cardinal Langton Sthepen is created, and should not be partitioned verses, in 1551, Robert Stephanus2.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less