Raamattu Kannesta Kanteen
Lco
1.0 5.8mb
Raamattu (βίβλια Kreikan, βίβλιον monikossa, Muunto. Biblion, "roll" tai "kirja") 1 2 on uskonnollinen teksti pyhä arvo Cristianismo3 4 5, jossa uskonnollinen tulkinta ihmisen olemassaolon maan päällä motiivi juutalaisten näkökulma on kertonut ihmisille. Sitä pidetään kristittyjen jumalallisiksi inspirada2, ja se on oppi asiakirja. Se oli katolisen kirkon että copilou Raamattu, jossa määritellään, mikä olisi innoittamana kirjoja, joka puolestaan tuli Raamatun kaanoniin. Myöhemmin, muut kristilliset ryhmät, jotka ovat nousseet myös hyväksyi Raamatun pyhä kirja.

Perimätiedon mukaan hyväksynyt useimmat kristityt, Raamattu on kirjoittanut 40 kirjailijoiden välillä 1500 ja 450 eKr (Vanhan testamentin) sekä 45 ja 90 AD (Uusi testamentti), yhteensä aikaa lähes 1600 vuotta. 6 Useimmat historioitsijat uskovat, että päivä, jona ensimmäinen kirjoituksia pidetään pyhänä on paljon tuoreempi: esimerkiksi kun kristillinen perinne asettaa Mooseksen kirjoittaja viisi ensimmäistä kirjaa Raamatun (Pentateukki), monet tutkijat ovat yhtä mieltä siitä ensin koottu vasta Babylonian maanpaossa, muista teksteistä vuodelta kymmenes ja neljännellä vuosisadalla ennen Christ.7 Monet tutkijat väittävät myös, että se oli kirjoittanut kymmeniä eri alueiden ihmiset ja kansat.

The Bible (βίβλια Greece, βίβλιον plural conversion. Biblion, "roll" or "book") 1 2 is the religious text of the sacred value of Cristianismo3 4 5, in which the religious interpretation of human existence on earth motive of the Jewish perspective is told by the people. It is considered a Christian divine inspirada2, and it is the doctrine of the document. It was the Catholic Church that copilou Bible, which defines what would be the inspired books, which in turn became the Biblical canon. Later, other Christian groups, which have risen also approved the holy book of the Bible.

According to tradition, accepted by most Christians, the Bible was written by 40 authors between 1500 and 450 BC (the Old Testament) as well as 45 and 90 AD (the New Testament), the total time in nearly 1,600 years. 6 Most historians believe that the date of the first writings considered sacred is much more recent: for example, when the Christian tradition set of Moses, the author of the first five books of the Bible (Pentateuch), many scholars agree that the first contains only the Babylonian exile, other texts dating from the tenth and fourth century before Christ.7 Many scholars also argue that it was written by dozens of people from different regions and nations.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less