Tử Vi - tu vi
Lemon Media
1.5 Varies with device
App Tử vi 2016 – Năm Bính Thân cung cấp tổng hợp tất cả các nội dung mà bạn mong muốn như Tử vi – Xông đất – Văn khấn – Bói nốt ruồi – SMS Kute.

Tử vi sẽ giúp bạn nắm bắt những khía cạnh quan trọng của cuộc sống cũng như diễn biến từng tháng trong năm. Bạn sẽ được bật mí về những khía cạnh như: Cuộc sống, công việc, tài chính, sức khỏe…

Xông đất: Tra cứu tuổi đẹp nhất dựa vào Thiên Can – Địa Chi – Ngũ Hành – Sao của năm sinh gia chủ - khách, người xông đất, ngày xông đất, khai trương, mở cửa văn phòng…. Để mang lại tài lộc, may mắn, sức khỏe trong năm Bính Thân 2016

Văn khấn: Tổng hợp tất cả các văn khấn giúp cho người dùng nắm rõ và biết được những bài văn khấn liên quan đến từng ngày lễ đặt biệt trong năm, hàng tháng, lễ của đất nước. Văn khấn cung cấp những lời khấn trọn vẹn và đầy đủ mang tính chất nghi lễ

Bói nốt ruồi: Mỗi một nốt ruồi trên cơ thể con người đều có những ý nghĩa riêng. Bạn có thể tra cứu các nốt ruồi trên cơ thể để hiểu được từng ý nghĩa cụ thể, biết xem nốt ruồi là may mắn hay hung để chiêm nghiệm và có biệm pháp giải quyết

SMS Kute: Tổng hợp tất cả các lời chúc, các mẫu tin nhắn hình ảnh cute, ngộ nghĩnh với nhiều chủ đề để gửi tặng bạn bè, người thân yêu nhân những dịp kỷ niệm, ngày lễ tết

Horoscope App of 2016 - Year calmly provide aggregate all the content you desire as Horoscope - Sauna land - Van profession - Tarot mole - SMS Kute.

Horoscope will help you grasp the important aspects of life as well as changes in each month of the year. You will be revealed on aspects such as: Life, work, finance, health ...

Sauna Land: Look up the best age to rely on Heaven Can - Address - Marble - Sao birth of homeowners - guests, who broke ground, day broke ground, opening, opening offices .... To bring fortune, luck, health calmly year 2016

Van profession: Synthetic all documents vows to help users understand and know the literature related profession each year special holidays, monthly, national holidays. Van professed vows provide full and complete nature of ritual

Tarot mole: Each one mole on the human body has its own meaning. You can look up the moles on your body to understand each specific meaning, see if the mole is lucky or hung to contemplate and resolve control measure

SMS Kute: Synthetic all greetings, image templates cute, fun with multiple threads to send gifts your friends, loved ones who are anniversaries, holidays

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less