Sách Tân Ước
LUC DIEN PHONG
1.0 Varies with device
Tân Ước, còn gọi là Tân Ước Hi văn hoặc Kinh Thánh Hi văn, là phần cuối của Kinh Thánh Kitô giáo, được viết bằng tiếng Hy Lạp bởi nhiều tác giả vô danh trong khoảng từ sau năm 45 sau công nguyên tới trước năm 140 sau công nguyên (sau Cựu Ước). Từ này được dịch từ tiếng Latinh Novum Testamentum, nguyên ngữ Hi văn Kainē Diathēkē (Καινή Διαθήκη), nghĩa là "Giao ước mới". Thuật ngữ "Tân Ước" lúc đầu được Kitô hữu dùng để miêu tả mối tương giao giữa họ và Thiên Chúa, về sau được dùng để chỉ một tuyển tập gồm 27 sách.

New Testament, also known as the New Testament Scriptures Hi Hi documents or literature, is the last part of the Christian Bible, written in Greek by anonymous authors between the following 45 years to before the year AD 140 AD (after OT). This word is translated from the Latin Novum Testamentum, the original language text Kaine Hi Diatheke (Καινή Διαθήκη), which means "new covenant". The term "New Testament" Christians originally used to describe a relationship between them and God, later used to refer to a collection of 27 books.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less