Zipcode VN
LUC DIEN PHONG
1.6 2.4mb

Bạn tìm kiếm mã bưu chính (zipcode) hoặc mã vùng điện thoại (areacode) ? Đây có thể là thứ bạn cần.
Một "số tay nhỏ" mã bưu chính và mã vùng điện thoại trên điện thoại của mình. dữ liệu lên đến 64 tỉnh thành.

Ứng dụng này mục đích phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam.
Dữ liệu tỉnh thành do mình sưu tầm có thể còn nhiều thiếu sót. Nếu bạn muốn đóng góp thông tin bổ sung ứng dụng phục vụ cộng đồng.

Vui lòng gửi về mail: phongleo92@gmail.com
Xin cám ơn

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.2 and up

...more ...less