Tefeül (Ayet Hadis Güzel Söz)
Levent YADIRGA
1.4 3.3mb
Tefeülün anlamı bazı hadiseleri, tevafukları uğurlu saymak manalarına gelir. Mesela, bir kitabı rastgele açarak ilk tevafuk eden yeri okuyup ona dikkat ederek onu uğurlu ve esas bir ders sayma gibi.

Tefeül programımızda yaklaşık 400 kadar ayet, 350 hadis-i şerif, 450 tane yerli ve yabancı düşünür ve İslam alimlerinden, veciz ve güzel sözler, 43 tane kısa ve öz, dua, vird ve zikirler bulunmaktadır. Paylaş özelliği ile mesaj ile veya sosyal medyada paylaşımda bulunabilirsiniz. Ayrıca; yazı rengi, arka plan rengi veya teması, tuş sesi, titreşim gibi ayarları da yapabilirsiniz. Kuran-ı Kerim de kafirlerden çok şiddetli bahsettiği için ümitsizliğe sebep olabildiğinden Kur'an'la tefeüle sıcak bakılmamıştır. Fakat programımızda sadece 400 kadar ayet seçilerek alındığından mahzuru olmasa gerektir. Meal olarak Suat Yıldırım meali seçilmiştir. Hadis mealleri ise genellikle Işık Yayınlarının Muhtasar Riyazus Salihin ve Kutibi Sitte eserlerinden alınmıştır.
Zamanla program daha da geliştirilecektir. Her türlü görüş ve öneriniz için mail adresinden irtibata geçebilirsiniz. Ayrıca herhangi bir hata tesbit ederseniz lütfen bildiriniz.

Tefeül means some events, Tewafuq come to count auspicious meaning. For example, read the first place Tewafuq her attention by opening a book at random and count him as auspicious a main course.

Tefeül our program until about 400 verses, hadith 350, 450 domestic and foreign scholars and Islamic scholars, concise and beautiful words, 43 one concise, prayer and remembrance are located Vird. You can share the message with the Share feature or social media. You Also; font color, background color or theme, key tone, you can also settings such as vibration. That the Quran also can cause very severe despair due to his sympathy to the Qur'an is not from unbelievers tefeül. But our program not only because it requires selecting the 400 verses of the drawbacks. Meal was chosen as Suat Yildirim meal. The meaning of the hadith is usually taken from the Concise Riyazus Saleh and Kutib Sitte works of Light Publications.
Over time the program will be further developed. And any comments you can contact the e-mail address for your suggestion. Also please advise if you notice any errors.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less