ChuukyuKotoba
Hoàng Trọng Linh
1.0 Varies with device
Ứng dụng này được xây dựng dựa trên giáo trình Chuukyu Kara Manabu giúp hỗ trợ việc học từ vựng.
Trong ứng dụng này gồm có 25 bài học. Có phần kiểm tra từ vựng từng bài cũng như toàn bộ các bài. Hy vọng sẽ giúp đỡ cho việc học tiếng Nhật của các bạn.

This application is based on the curriculum Chuukyu Kara Manabu help support learning vocabulary.
In this application consists of 25 lessons. Having the vocabulary test each post as well as the entire article. Hope to help you learn Japanese.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 - 4.1.1

...more ...less