Олена Пчілка. Дитячі вірші
Annette
2 Varies with device
Олена Пчілка (псевдонім Ольги Петрівни Косач) — українська письменниця, поетка, драматург, публіцистка, громадська і культурна діячка, перекладачка, етнограф, мати Лесі Українки, сестра Михайла Драгоманова.

Олені Пчілці належить поважне місце в українській дитячій літературі: численні поезії, казки, оповідань, та п'єси. Вона сама виховувала своїх шестеро дітей і дотримувалась національних традицій у цьому питанні. За браком україномовних підручників, створила їх сама, також перекладала найкращі зразки творів з інших мов.

Дитяча поезія Олени Пчілки пронизана любов'ю, ніжністю і щирою турботою до дітей. Наймолодша донька Олени Пчілки Ісидора Косач-Борисова так писала про матір: "Олена Пчілка була ворогом муштрування дітей, надуживання дорослих примусом, наказом у стосунках з дітьми, говорячи завжди, що така суворість дорослих з дітьми "пригащає" дух. Так Олена Пчілка уміла сполучати у відносинах з членами своєї родини ніжність, жартівливість і пестощі з неухильним виконанням обов'язків. І тому, коли вчила когось зі своїх дітей чогось (рідної чи чужої мови тощо), то ставила великі вимоги, а водночас за різні дитячі пустощі й провини не карала".

Додаток містить найкращі вибрані дитячі поезії Олени Пчілки, які стануть у пригоді батькам, та стануть улюбленими творами для маленьких та великих.

Додаток не містить реклами.

Додаткові опції:
- збільшення/зменьшення розміру шрифту;
- можливість поділитися вибраним твором в соціальних мережах/SMS-повідомленнях;
- пошук серед наявних творів.

Додаток був створений на добровільній основі. Вcі тексти були набрані вручну, і я буду вдячна за коментарі та оцінки, а особливо за рекомендації друзям та знайомим.
Якщо додаток матиме популярність, я продовжу серію додатків для дітей із п'єсами, байкам та оповіданнями Олени Пчілки.

Приємного читання!

Pchilka (alias Olga Kosach) - Ukrainian writer, poet, dramatist, publicist, social and cultural activist, translator, ethnographer, mother Lesya Ukrainian, sister of Michael Drahomanova.

Helen Pchiltsi be respectful place in Ukrainian children's literature: numerous poetry, tales, short stories, and plays. She raised six children and their national traditions followed in this regard. In the absence of Ukrainian books, created them herself, as the best examples of translated works from other languages.

Children's poetry Pchilka permeated with love, affection and genuine concern for children. The youngest daughter of Isidore Pchilka Kosach-Borisov wrote to his mother: "Pchilka enemy was mushtruvannya children, adults abuses compulsion order in dealing with children, always saying that such rigor adults with children" pryhaschaye "spirit. Pchilka so was able to combine in relationships with family affection, jocularity and caresses with the steady performance of duties.'s why when someone learned something from their children (native or foreign language, etc.), put high demands, but at the same time for different children's mischief and guilt punished. "

Appendix contains the best children selected poetry Pchilka that will be useful to parents, and is a favorite for young and works great.

Appendix contains no advertising.

Additional options:
- Increase / decrease the font size;
- The ability to share selected works in social networks / SMS-messages;
- Search through the available products.

Application was established on a voluntary basis. Vci texts were typed by hand and I will be thankful for comments and evaluation, especially for recommendations to friends and acquaintances.
If the application will be popular, I will continue a series of apps for children with plays, fables and stories Pchilka.

Happy reading!

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less