Ky nang mem
JackieNguyen
1.0 Varies with device
Kỹ năng mềm là một thuật ngữ xã hội học chỉ những kỹ năng có liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ, khả năng hòa nhập xã hội, thái độ và hành vi ứng xử áp dụng vào việc giao tiếp giữa người với người. kỹ năng mềm là những kỹ năng có liên quan đến việc hòa mình vào, sống với hay tương tác với xã hội, cộng đồng, tập thể hoặc tổ chức.
Kỹ năng mềm: Tìm hiểu khái niệm & tầm quan trọng của việc học kỹ năng mềm
Kỹ năng mềm (hay còn gọi là Kỹ năng thực hành xã hội) là thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và đổi mới...

Enjoy reading!

Soft skills is a sociological term only skills related to the use of language, social integration abilities, attitudes and behavior apply to communication between people. Soft skills are the skills related to soak up, live with or interact with society, community, collective or organization.
Soft Skills: Learn concept & the importance of soft skills learning
Soft Skills (aka social Practical Skills) is the term used to refer to the important skills in human life, such as life skills, communication, leadership, teamwork, skills time management, relaxation, overcome the crisis, creativity and innovation ...

Enjoy reading!

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less