Từ điển Otaku
Lucre Ck
1.0 15.0mb

- Gọi là từ điển nhưng nó chỉ có những thuật ngữ thường dùng khi các bạn xem anime, đọc manga, hay đi fes...
- Mọi sai sót về nghĩa của từ, cách viết, hay thiếu từ, các bạn có thể đóng góp ở mục GÓP Ý

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less