Sohbeti Canan (Dini Sohbetler)
Levent YADIRGA
1.6 4.1mb
Sohbet-i Canan programımızda 43 adet dini sohbet bulunmaktadır. Konular temel imani konular olup kaynak olarak çoğunlukla Risale-i Nurlar ve Fethullah Gülen Hocaefendinin eserlerinden yararlanılmıştır. Benzer bir çalışma olan Menba adlı eserden de istifade edilmiştir. Her sohbet, kırk beş dakika ile bir saat arası düşünüldüğü için içerik mümkün olduğunca sade tutulmaya çalışılmıştır. Uzun konular ise parçalara ayrılmıştır. Paylaş özelliği ile mail yolu ile veya farklı bir şekilde sohbet konularını paylaşabilirsiniz. Ayarlar kısmında ise yazı rengi ve zemini değiştirebilirsiniz. İleriki güncellemelerle konu sayısı daha da artacaktır. Herhangi bir yanlışlık tesbit ederseniz veya yardımcı olmak isterseniz mail yoluyla irtibata geçebilirsiniz.

Ayrıca programımıza Tefeül, Manevi Çetele ve Zikir Matik adlarında üç program daha ilave edilmiştir. Tefeül ve Manevi Çetele programları markette ayrıca vardır.

Tefeül programımızda yaklaşık 400 kadar ayet, 350 hadis-i şerif, yaklaşık 450 tane yerli ve yabancı düşünür ve İslam alimlerinden, veciz ve güzel sözler, 43 tane kısa ve öz dua, vird ve zikirler bulunmaktadır.Paylaş özelliği ile mesaj ile veya sosyal medyada paylaşımda bulunabilirsiniz. Ayrıca; yazı rengi, arkaplan rengi veya teması, tuş sesi, titreşim gibi ayarları da yapabilirsiniz. Widget özelliğini kullanabilirsiniz. 4x2 boyutundaki widget saatte bir tefeül yapıp ekranda göstermektedir. Kuran-ı Kerim de kafirlerden çok şiddetli bahsettiği için ümitsizliğe sebep olabildiğinden Kur'an'la tefe'üle sıcak bakılmamıştır. Fakat programımızda sadece 400 kadar ayet seçilerek alındığından mahzuru olmasa gerektir. Meal olarak Suat Yıldırım meali seçilmiştir. Hadis mealleri ise genellikle Işık Yayınlarının Muhtasar Riyazus Salihin ve Kütüb-i Sitte eserlerinden alınmıştır.

Sohbet Konularımız:
*Tevhit
*İman
*İbadet-Kulluk
*Namaz
*Teheccüt Namazı (Gece İbadeti)
*Ahiret İnancının Faydaları
*Ahiret (Haşir) İnancı
*Sabır
*Hastalıklar
*Çocuk Taziyenamesi
*Nübüvvet
*Sünnete İttiba
*Peygamberimizin Mucizeleri
*Kur'an
*İhlas
*Niyet
*İnfak ve Cömertlik
*Cennet
*Nifak
*Tövbe
*Uhuvvet (Kardeşlik)
*Kurban
*Tevekkül
*Şükür
*Zikir
*Dünya Sevgisi
*Muhasebe
*Cihad
*Sıdk (Doğruluk)
*Mesuliyet Duygusu
*Adalet

Eklemeyi düşündüğümüz konular:

*Tebliğ ve İrşat
*Şeytan
*Şefaat
*Ramazan ve Oruç
*Sahabeler
*Rıza
*Muhabbet (Sevgi)
*Miraç
*Meleklere İman
*İçtihat
*Mevt (Ölüm)
*Havf (Korku) ve Reca (Ümit)
*Sadakat
*Vefa

Chat-i Canan our program there are 43 pieces of religious conversation. Subjects were utilized mostly works of the Risale-i Nur and Gulen as the source is the basic faith-related issues. From his work in the upstream A similar study has been exploited. Each chat, content for an hour and forty five minutes from the thought has tried to be kept as simple as possible. Long threads are divided into the parts. By e-mail, or share with the Share feature in a different way conversation topics. In the Settings section, you can change the font color and background. The number of subjects will be increased in future updates. If you detect any inaccuracies or if you want help, you can contact via e-mail.
       
 In addition, our program Tefeül three programs in gangs and spiritual chant Matic name has been added. Gangs Tefeül and spiritual programs are also in the market.
        
Tefeül program has about 400 verses, 350 hadith, about 450 domestic and foreign scholars and Islamic scholars, concise and beautiful words, 43 one concise prayer, Vird and remembrance are the posts with the bulunmaktadır.paylaş property or share on social media can be found. You Also; font color, background color or theme, key tone, you can also settings such as vibration. You can use the widget functionality. 4x2 size widget on the screen shows whether a tefeül hours. That the Quran also can cause very severe despair due to his sympathy to the Qur'an is not from unbelievers tefe'ül. But our program not only because it requires selecting the 400 verses of the drawbacks. Meal was chosen as Suat Yildirim meal. The meaning of the hadith is usually taken from the Concise Riyazus Saleh and Qutb-i Sitte works of Light Publications.

Our Chat Topic:
* Tawheed
* Faith
* Worship-Serve
* Prayer
* Teheccüt Prayer (Night Prayer)
* Benefits of the Hereafter Belief
* Hereafter (Hashr) Belief
* Patience
* Diseases
* Children Taziyen AMAS
* Prophethood
* Sunnah ittiba
* Miracles of the Prophet
* Quran
* Ihlas
* Intention
* Infak and Generosity
* Heaven
* Duplicity
* Repentance
* Brotherhood (Brotherhood)
* Victims
* Submission
* Praise
* Dhikr
* World Love
* Accounting
* Jihad
* Sıdkı (Accuracy)
* Sense of Responsibility
* Justice

We consider adding topics:

* Communication and Guidance
* Satan
* Intercession
* Ramadan and Fasting
* Companions
* Consent
* Conversation (Love)
* Miraj
* Belief in angels
* Precedent
* MSDS (Death)
* Havf (Fear) and Reca (Hope)
* Loyalty
* Fidelity

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less