Biblia românească Cornilescu
MartinVillar.com
3.7.3 8.7mb
Biblia românească Cornilescu

- Acces facil la versetele: Testamente, Cărți și Capitole.
- Planuri de lectură: planuri de lectură multiple pentru citirea Bibliei în 30, 45, 60, 90, 180 sau 365 de zile. (Free/PRO)
- Continuați lectură de la ultimul verset este citit cu un singur click!
- Widget pe desktop: versuri aleatoare fiecare oră.
- Setarea secțiune pentru a configura cu ușurință aplicația.
- Trageți de la stânga la dreapta pentru a merge la capitolul/planului anterior și de la dreapta la stânga pentru a merge la următorul capitol/planului.
- Design cu ActionBar. Special concepute pentru tablete.
- Copiere versetele în clipboard.
- Nou Icon Pack (reînnoit).
- Navigare Capitolul ușor.
- Bookmark versete.
- Gestionarea centralizată a marcajelor.
- Ponderea în social media și aplicații de mesagerie.
- Caută într-un capitol, o carte, un testament sau în toată Biblia.
- Versetul aleatorie pe pagina de start.
- Modificarea dimensiunii fontului pentru o citire confortabilă.

Caracteristici speciale ale versiunii "Biblia românească PRO":
- Citește Biblia în peisaj / mod orizontal sau vertical.
- Toate planuri de lectură activat.
- Trei moduri de contrast pentru o citire ușoară: timpul zilei, noapte și aur.
- Citiți Biblia în modul portret sau peisaj.
- Nu există anunțuri.
- Viteza îmbunătățită

Romanian Bible Version

- Easy access to verses: Wills, Books and Chapters.
- Reading Plans: Multiple reading plans reading the Bible in 30, 45, 60, 90, 180 or 365 days. (Free / PRO)
- Continue reading the last verse is read with a single click!
- Desktop Widget: random lyrics hourly.
- Setting section to easily configure the application.
- Drag left to right to go to the chapter / previous plan and from right to left to go to the next chapter / plan.
- Design with ActionBar. Specially designed for tablets.
- Copy to clipboard verses.
- New Icon Pack (renewed).
- Chapter easy navigation.
- Bookmark verses.
- Centralized management of bookmarks.
- Share in social media and messaging applications.
- Find a chapter in a book, a testament or the whole Bible.
- Random Verse on the home page.
- Change the font size for comfortable reading.

Special features of version "Bible Romanian PRO":
- Read the Bible in landscape / horizontally or vertically.
- All active reading plans.
- Three Ways contrast for easy reading: daytime, night and gold.
- Read the Bible in portrait or landscape mode.
- No ads.
- Improved speed

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less