Українська Біблія
MartinVillar.com
3.7.3 Varies with device
Українська Біблія

- Легкий доступ до віршів, розділів та книг.
- Плани читання: декілька планів читання для читання Біблії за 30, 45, 60, 90, 180 чи 365 днів (Free/PRO)
- Продовжуйте читати з останнього прочитаного вірша за допомогою лише одного дотику!
- (Нове) Desktop Widget: читати випадкові вірші щогодини.
- Розділ налаштувань для швидкої конфігурації додатку.
- Проведіть по екрану зліва направо, щоб перейти до попереднього розділу/плану, або справа наліво, щоб перейти до наступного розділу/плану.
- Новий дизайн з ActionBar! Спеціальний дизайн для планшетів.
- Копіюйте вірші в буфер обміну
- Нове IconPack
- Легко навігація між розділами.
- Робіть закладки на віршах.
- Централізоване Керування закладками.
- Діліться віршами в соціальних мережах або за допомогою смс.
- Пошук віршів в розділі, книзі, в Старому/Новому Заповітах або у всій Біблії.
- Випадковий вірш на головній сторінці.
- Змінюйте розмір шрифту для комфортного читання.

Для отримання додаткової функціональності придбайте "Українська Біблія PRO"
- Всі плани читання доступні для користувача
- Три режими контрасту
- Читайте Біблію в альбомному або книжковому режимі.
- Відсутня реклама.
- Покращена швидкість.

APP TRANSLATION CREDITS (excluding Bible text): Анатолій Демінко

Ukrainian Bible

- Easy access to the verses, chapters and books.
- Reading Plans: a few plans for reading Bible Reading 30, 45, 60, 90, 180 or 365 days (Free / PRO)
- Keep reading of the last read a poem with just one touch!
- (New) Desktop Widget: random read poems every hour.
- Chapter configuration settings for quick application.
- Swipe the screen from left to right to go to the previous chapter / plan, or right to left to go to the next chapter / plan.
- New design with ActionBar! Special design for tablets.
- Copy verse to clipboard
- New IconPack
- Easy navigation between sections.
- Do bookmark verses.
- Centralized Management tabs.
- Share verses on social networks or through SMS.
- Search for verses in the chapter book in the Old / New Testament or in the whole Bible.
- Random poem on the homepage.
- Change the font size for comfortable reading.

For additional functionality buy "Ukrainian Bible PRO"
- All plans are available for reading user
- Three modes of contrast
- Read the Bible in landscape or portrait mode.
- No advertising.
- Improved speed.

APP TRANSLATION CREDITS (excluding Bible text): Anatoly Deminko

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less