Masal Dünyası
Andrococuk
1.0 Varies with device
Masallar anlatan ile dinleyen arasında kurulan ilişkiyi kuvvetlendirir.

İlişkiler arasında bağ kurmaya çalışan küçük yaş çocuklarının soyut düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlar.

Sebep-sonuç ilişkisine dair pratik olanağı sunar.

Okuma sevgisi ve okuma alışkanlığı kazanılması için iyi bir başlangıçtır.

Ana dil gelişimine önemli düzeyde katkı sağlar.

Hayal gücünün gelişmesine yarar.

It strengthens the relationship between the listening and telling stories.

Relations between young children trying to establish ties contribute to the development of abstract thinking.

Offers a practical possibility that the cause-effect relationship.

Love of reading and reading habits is a good start for the acquisition.

Contribute significantly to the main language development.

Benefit to the development of the imagination.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less