Seyr-ü Sülûk | Manevi Yolculuk
ABY Medya Grup
1.0 Varies with device
Abdullah İbnu Mes'ud el-Hüzeli r.a.'nın anlattığına göre, bir adam kendisine: Sırat-ı müstakim doğru yol nedir? diye sordu. İbnu Mes'ud, ona şu cevabı verdi: Muhammed (alehissalatu vesselam), bizi sırat-ı müstakimin bir başında bıraktı. Bunun öbür ucu ise cennete ulaşmaktır. Bu ana yolun sağında ve solunda başka tali yollarda var. Bunlardan her birini başında bir kısım insanlar durmuş, oradan geçenleri kendilerine çağırıyorlar. Kim bu dış yollardan birine süluk ederse, yol onu ateşe götürecektir. Kim de sırat-ı müstakime süluk ederse, o da cennet'e ulaşacaktır. İbnu Mes'ud bu açıklamayı yaptıktan sonra şu ayeti okudu:
İşte bu benim sırat-ı müstakimimdir, buna uyun. Başka yollara sapmayın, sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırırlar..(En'am 152)

According to Abdullah ibn Mas'ud al-Hüzel rain tell a man himself: Sirat-i müstakim What is the correct way? he asked. Ibn Mas'ud, gave him the following answer: Muhammad (alehissalat the vesselam), left us Sirat-i müstaki's a start. The other side of this is to reach heaven. On the right and left of the main road there are other secondary roads. They stopped some people from the beginning of each one, they call them passing by. Whoever one of these non-aqueous way, the path will take him to the fire. Sirat-i müstaki to aqueous whoever will, he will reach the haven. Ibn Mas'ud after making this statement he read the following verse:
This is my Sirat-i Müstakim, follow it. The deviation in other ways, then they separate you from the way of Allah .. (Al-Anaam 152)

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less