Ахкоми садакаи фитр
Mega-App
1.0 Varies with device
Ин рисолаи мухтасар дар баёни аҳкоми закоти фитр (садақаи фитр, фитри рӯза) тадвин гашта, ки аз фатово ва ақволи донишварон ҷамъоварӣ шудааст, то раҳнамову посухе барои пурсишҳои хонандагон бошад.

John Risolai Mukhtasar gift baёni aҳkomi zakoti Fitr (sadaқai Fitr, Fitri rӯza) tadvin gashta, ki wa al Fatov aқvoli donishvaron ҷamovarӣ shudaast then overland raҳnamovu Baro pursishҳoi honandagon boshad.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less