Slovník PCT slovensko-český
Langsoft s.r.o.
3.0 Varies with device
Slovensko-český a česko-slovenský offline slovník. Tento slovník poskytujeme zdarma a bez reklam třetích stran. Podpořte proto prosím jeho další vývoj nákupem některého z placených produktů firmy LangSoft, jako je např. Velký anglický slovník či Velký německý slovník, italský slovník a další. V nabídce jsou i výukové programy, jako Výuka anglických slovíček (i německých, italských, ...), Výuka gramatiky, Výuka konverzace ad. Pro zobrazení všech produktů hledejte "langsoft".

• Slovník umožňuje automatické obousměrné vyhledávání a to i bez psaní diakritiky. Výsledky se zobrazují průběžně, již po napsání několika prvních písmen hledaného slova.
• Do slovníku lze nejen přidávat nová slova, ale i editovat stávající slovní zásobu, přidávat poznámky a předsouvat používanější významy.
• Funguje zcela offline, při jeho používání tedy nemusíte být připojeni k internetu.
• Obsahuje historii hledání i možnost ukládání oblíbených slov.

Slovakia-Czech and Czech-Slovak offline dictionary. This dictionary provides free and without third-party ads. Support so please purchase a further development of one of the company's paid products LangSoft such as. Big English Dictionary or the great German Dictionary, Italian dictionary, and more. There are also educational programs, such as teaching English vocabulary (including German, Italian, ...), grammar lessons, conversation lessons ad. To view all the products look "LangSoft".
 
• allows automatic bidirectional dictionary search even without writing a name. Results are displayed continuously, after writing the first few letters of the word.
• Do not only dictionary can add new words, but also edit existing vocabulary, add comments, and more used předsouvat meanings.
• It works completely offline, while its use is thus not need to be connected to the Internet.
• Includes search history and the ability to store favorite words.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less