LawsMN
Mezorn LLC
1.7 Varies with device
LawsMN Application-ийг ашиглан Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй эрх зүйн актуудыг үзэх боломжтой.
Мөн эрх зүйн актуудыг батлагдсан он болон үсгийн дарааллаар эрэмблэн үзэхээс гадна хайлтын систем (2014/02/28-ны update дээр орж ирэх) ашиглан нэр, агуулга болон бусад шүүлтүүрээр дэлгэрэнгүй хайлт хийх боломжтой.
APP нь онлайн санд шууд хандан ажилладаг учраас та эрх зүйн актуудыг үзэх, хамгийн сүүлийн шинэчлэлтийг татахыг тулд интернэт холболт шаардлагатай. Та байнга хэрэглэх хууль, эрх зүйн актаа хадгалах (Favorite) товч дарснаар интернэтгүй үед ч үзэх боломжтой болно.

Түлхүүр үгс : LawsMN, Laws Mongolia, Laws, Mongolia, Legalinfo, Mezorn, Монгол улс, Хууль, эрх зүйн акт, тогтоол, журам, акт, гэрээ, олон улсын гэрээ

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less