ШУТИС Контент
Mezorn LLC
2.0 Varies with device
Эдгээр бүтээлүүдийг Монголын Мянганы сорилтын сангийн санхүүжилтээр Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн төслийн багийн хамт олон бүтээсэн болно.

Mobile APP -ийг УИХ-ын дарга, УИХ-ын Тамгын Газрын санаачилгаар бүтээв.

Онцлогууд:
- Хамгийн сүүлд үзсэн хуудаснаасаа эхлэх (bookmark)
- Номын нэр эсвэл бүлгийн дугаараар хайлт хийх
- Ном дээр тэмдэглэл хөтлөх

Түлхүүр үгс : ШУТИС, Улсын Их Хурал, УИХ, Монгол Улс, Монгол, Mongolia, Mongolian Parliament, Mezorn

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less