Baśnie - H.C.Andersen
Amilo
1.3 Varies with device
Baśnie - Hans Christian Andersen
tłum. Cecylia Niewiadomska
z zasobów http://wolnelektury.pl
(nie wymaga połączenia internetowego)
Bajki do czytania po Polsku.
Wersja audio dostępna przy włączonym połączeniu internetowym.

Fairy Tales - Hans Christian Andersen
crowd. Cecilia Niewiadomska
http://wolnelektury.pl resources
(No internet connection required)
Fairy tales to read in Polish.
Audio version available while the Internet connection.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less