Bajki Jachowicza
Amilo
3.5 Varies with device
Wierszyki dla dzieci autorstwa Stanisława Jachowicza (1796-1857)
Bajki dla dzieci. Nagraj swoją interpretację !
Polskie bajki do czytania i słuchania dla dzieci na dobranoc .

Wyposażona w obracanie stron.
Aplikacja wyposażona w obsługę ścieżki dźwiękowej (1 w wersji autorskie :j)

Możliwość dokupienia uprawnień wersji premium:
- umożliwia nagrywanie własnych ścieżek dźwiękowych
- możliwe wysłanie nagrania (m.in. przez email) do znajomych
- wczytanie obcego nagrania (z katalogu "pobrane")
- brak reklamy

Ścieżka dźwiękowa:
zestaw plików mp3 po jednym na każdą stronę bajki (wierszyka)
nagrywanie zawsze zamazuje poprzednie nagranie
po ustawieniu ścieżki domyślnej program zawsze jest gotowy do czytania (głośnik jest widoczny)
w lewym dolnym rogu ekranu głównego wyświetlona jest bieżąca ścieżka

na urządzenia bez przycisku "menu" możemy wywołać je klikają na ikonę w prawym górnym rogu.

Poems for children by Stanislaw Jachowicza (1796-1857)
Fairy tales for children. Record your interpretation!
Polish fairy tales for reading and listening to children at bedtime.

Equipped with turning pages.
The application equipped to service the soundtrack (1 version Author: j)

Opportunity to buy the premium version permissions:
- Allows you to record your own music tracks
- Able to send recordings (including by email) to friends
- Loads of foreign recordings (from the "downloaded")
- No ads

Soundtrack:
set of MP3 files, one for each side of the fairy tale (poem)
Recording always overwrites the previous recording
after setting the default path program is always ready to read (the speaker is visible)
in the lower left corner of the main screen displays the current path

on the device without the "menu" we call them clicking on the icon in the upper right corner.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less